Munkatársak

 

Tanár neve Tanított tárgyak Tanított osztályok
Szitt Zsolt igazgató történelem 12c
Lipniczky Ferenc igh. matematika e10, korr9, korr10
Fehér Attila igh. angol nyelv 12b, korr10, korr11
Balázs Ágnes angol nyelv  e10, e11, e12
Baranyi Sándor, osztályfőnöki mk. vezető biológia

földrajz
osztályfőnök

10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 12c, e10, e11, e12, fakt
9b
9b
Barna Anita sportpszichológia
testnevelés
11a, 11b
9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 12b, fakt
Csalami Szilvia

DÖK vezető

magyar nyelv és
irodalom
9a, 10a, 10b, 11b, 12a, e11, korr10
Csomay Éva
IKSZ vezető
etika
filozófia
médiaismeret
művészetek
tanulásmódszertan
társadalomismeret
osztályfőnök
11b
12a, 12b, 12c
9a, 9b
11a, 11b, 12a, 12b, 12c
9a
11a, 11b, 12a, 12b, 12c, fakt
9a
Csongrádi Gábor sportági ismeretek
testnevelés
10a, 10b
9b, 10a, 11a, 11b, 12a, 12c, sportkör9, sportkör10
Frink Anikó
BECS vezető
matematika
osztályfőnök
9a, 9b, 11a, 12b, korr12
12b
Gellén Zsolt etika
művészet
sporttörténet
történelem
osztályfőnök
11a, e11
e11, e12
9a, 9b
9b, 11a, 12a, e10, e11, e12, fakt
e11, e12
Halász-Hunfalvi Irén humán mk. vezető magyar nyelv és
irodalom
osztályfőnök
9b, 11a, 12b, 12c, korr9, korr11, korr12

11a

Hegedűs Zsuzsanna
idegen-nyelvi mk. vezető
angol nyelv
osztályfőnök
10a, 12a, 12c, fakt közép és emelt, korr12
10a
Kádár Márta tehetségtámogató mk. vezető történelem 9a, 10a, 10b, 11b, 12b
Kelemen Dénes Lehel rajz és vizuális kultúra 9a, 9b, 10a, 10b, szakkör
Királyné
Szabó Adrienn

IKSZ vezető
földrajz
tanulásmódszertan
osztályfőnök
9a, 10a, 10b, e10, fakt
9b
e10
Kisné
Koszta Márta
magyar nyelv és
irodalom
e10, e12
Koppányi Anikó természettudományi mk. vezető matematika
osztályfőnök
9a, 10a, 12a, 12c, korr11
12a
Kruk Tibor kémia 9a, 9b, 10a, 10b, e10
Zámbó Ferenc informatika 9a, 9b, 10a, 10b, e11, e12, fakt
Nagy Andrea ének-zene 9a, 9b, 10a, 10b
Nagy Barbara angol nyelv 9a, 9b, 10b, 11a, 11b, korr 9
Nagy Sándor iskolalelkész bibliaismeret 9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 12c
Némethiné
Kiss Csilla
matematika 10b, 11a, 11b, 12c, e11, e12
Paksy Sándor fizika
osztályfőnök
9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, e10, e11
11b
Papp Tibor német nyelv
osztályfőnök
9a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b, korr11, korr12
10b
Solti Gabriella német nyelv
osztályfőnök
9b, 10a, 11b, 12a, 12b, 12c, fakt
12c
Steiner József életvitel és gyakorlat 12a, 12b, 12c
német nyelv 9a, 9b, 10a, 11b, korr9, korr10
Szívós Kata néptánc 9a, 9b, 10a, 10b
Rehling Nóra edzéselmélet
sport és szervezetei
sportegészségtan
sportetika
testnevelés
sportkör
testneveléselmélet
12a, 12b
11a, 11b
12a, 12b
12a, 12b
9a, 10b, 12a, 12b, 12c,
sk9, sk10
11a, 11b
Völgyi Adrienn angol nyelv 9a, 9b, 10b
Péter Orsolya angol nyelv 11a, 11b
Benda Viktória iskolapszichológus
Füredi Flórián rendszergazda
Füredi Flóriánné iskolatitkár
Kovács Lajos sportmenedzser
Pajti Attiláné gyermekvédelmi felelős, tankönyvfelelős
Pertl Erika gazdasági ügyintéző
Vargáné
Galgóczi Andrea
fejlesztő pedagógus