Osztályozó vizsga

Osztályozó vizsga időpontja: Egyéni időpontok kerülnek kiadásra

A vizsga napjára a tanulók a gimnáziumi bizonyítványukat hozzák magukkal.

Az írásbeli vizsgák tantárgyanként legalább 60 perc hosszúságúak, a szóbeli vizsgán 30 perc felkészülési idő áll a tanuló rendelkezésére, a szaktanár döntése alapján póttétel húzatható.

 A sikeres vizsga teljesítéséhez az egyes vizsgarészekből külön-külön el kell érni az elégséges (30%-os) szintet.

Előzetes bejelentés nélküli igazolatlan távollét esetén, az osztályozó- illetve a javítóvizsga eredménye elégtelennek minősül.

Eredményes vizsgát kívánunk!


Osztályozó vizsgák témakörei

Informatika
Nappali tagozat                                       Esti tagozat 
9. évfolyam                                               11. évfolyam
10. évfolyam                                              12. évfolyam
Fakultáció                                                Fakultáció

 


                               Angol nyelv
Nappali tagozat                                     Esti tagozat 
  9 .évfolyam
10. évfolyam                                              10. évfolyam
11. évfolyam                                              11. évfolyam
12. évfolyam                                              12. évfolyam
Fakultáció közép
Fakultáció emelt
                           Német nyelv
Nappali tagozat   
9-12. évfolyam I. félév
9-12. évfolyam II. félév
Fakultáció


Bibliaismeret                                                              Nappali tagozat

9-11. évfolyam I. félév
9-11.évfolyam II. félév

 

 


                         Magyar nyelv
Nappali  tagozat                                Esti tagozat
9. évfolyam
10. évfolyam                                              10. évfolyam
11. évfolyam                                               11. évfolyam
12. évfolyam                                               12. évfolyam
                              Irodalom
N
appali  tagozat                                  Esti tagozat
9. évfolyam
10. évfolyam                                                10. évfolyam
11. évfolyam                                                 11. évfolyam
12. évfolyam                                                 12. évfolyam


                                                            Kémia
9. évfolyam                    10. évfolyam
I. félév feladatok                          I. félév feladatok
II.félév feladatok                          I. félév témakörök
I. félév témakörök                       II. félév feladatok
II. félév témakörök                      II.félév témakörök
éves tananyag                            éves tananyag
                  Esti tagozat 10. évfolyam tételsor 

 


Testnevelés
9-12. évfolyam II. félév
11. évfolyam II. félév Elmélet
12. évfolyam Fakultáció I. félév

Sport…
Sporttörténet I. félév 9. évfolyam
Sportági ismeretek I. félév 10. évfolyam
Sport és szervezetei I. félév 11. évfolyam
Sportpszichológia I. félév 11-12. évfolyam
Sportetika I. félév 12. évfolyam
Sportegészségtan I. félév 12. évfolyam
Edzéselmélet II.félév 12. évfolyam


                                                               Történelem
Nappali tagozat                               Esti tagozat
9-12. évfolyam I. félév                             10. évfolyam I. félév
9-12. évfolyam II. félév                            10. évfolyam II. félév
Fakultáció 12. évfolyam                          11. évfolyam I. félév
11. évfolyam II. félév
12. évfolyam I. félév
12. évfolyam II. félév


                            Biológia
Nappali tagozat                              Esti tagozat
10-12. évfolyam I. félév                          10. évfolyam
10-12. évfolyam II. félév                          11. évfolyam
                                     Fakultáció
11-12. évfolyam I.félév                            12. évfolyam
11-12. évfolyam II. félév


                          Művészetismeret                  
 Esti tagozat
11. évfolyam I. félév
12. évfolyam I. félév
                            Etika
Nappali tagozat                              Esti tagozat
11. évfolyam                                           11. évfolyam


Rajz és vizuális kultúra
9. évfolyam
10. évfolyam

Életvitel I. félév
Mozgókép-Társadalomismeret-Művészet-Etika-Filozófia-Életvitel 9-12. évfolyam


                          Matematika
Nappali tagozat                               Esti tagozat
9. évfolyam
10. évfolyam                                            10. évfolyam
11. évfolyam                                            11. évfolyam
12. évfolyam                                            12. évfolyam

 


                            Fizika
Nappali tagozat                           Esti tagozat
9-11. évfolyam I. félév                             10. évfolyam
9-11. évfolyam II. félév                            11. évfolyam
  
                                                         12. évfolyam

 


 

Ének-Zene
9-10.évfolyam I.félév
9-10. évfolyam II. félév

 

 


                           Földrajz                       
Nappali tagozat                           Esti tagozat 
9.évfolyam
10. évfolyam                                       10.évfolyam
Fakultáció