Osztályozó vizsga

Osztályozó vizsga időpontja: Egyéni időpontok kerülnek kiadásra

A vizsga napjára a tanulók a gimnáziumi bizonyítványukat hozzák magukkal.

Az írásbeli vizsgák tantárgyanként legalább 60 perc hosszúságúak, a szóbeli vizsgán 30 perc felkészülési idő áll a tanuló rendelkezésére, a szaktanár döntése alapján póttétel húzatható.

 A sikeres vizsga teljesítéséhez az egyes vizsgarészekből külön-külön el kell érni az elégséges (30%-os) szintet.

Előzetes bejelentés nélküli igazolatlan távollét esetén, az osztályozó- illetve a javítóvizsga eredménye elégtelennek minősül.

Eredményes vizsgát kívánunk!

 


TÉTELEK

Angol nyelv (és fakultáció) 9-12. évf.
Biológia (és fakultáció) 9-12. évf.,
Sportegészségtan.

Edzéselmélet,
Sport és szervezetei,
Sportági ismeretek,
Sportetika,
Sportpszichológia,
Sporttörténet,
Testneveléselmélet

Etika 11. évfolyam,
Filozófia 12. évfolyam,
Mozgóképkultúra és médiaismeret 9., 12. évfolyam,
Művészetek 11. évfolyam,
Tanulásmódszertan 9. évfolyam,
Társadalomismeret 11-12 évfolyam

Fizika 9-11. évf.
Földrajz (és fakultáció) 9-10. évf.
Kémia 9-10. évf.
Magyar nyelv és irodalom 9-12. évf.
Matematika 9-12. évf.
Német (és fakultáció) 9-12. évf.
Történelem 9-12. évf.
Ének-Zene 9-10. évf.
Rajz- és vizuális kultúra 9-10. évf.
Bibliaismeret 9-11. évf.