Tanáraink

Share

 

földrajz: 10b, földrajz fakt12,
biológia: 10a, 10b, 11a, 11b, 11c, 12a, 12b, e,11, e12, bio fakt12

12.b osztályfőnöke
Barna Anita
testnevelés lány: 9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 11c, 12a, 12b, tesi fakt12
sportági ismeretek: 10a, 10b
testneveléselmélet: 11a, 11b
sport és szervezetei: 11a, 11b
sportetika 12b
Csalami Szilvia
magyar nyelv és irodalom: 9a, 9b, 10b, 11b, e10, felz9, felz10, felz11, felz12
tanulásmódszertan: 9a, 9b, 9c
médiaismeret: 9a, 9b

társadalomismeret: 11a, 11b, 11c, 12a, 12b, fakultáció 12. évf.
társadalomismeret fakultáció: 12a, 12b
filozófia: 12a, 12b
etika: 11a, 11b, 11c
művészetek: 11a, 11b, 11c, 12a, 12b
életvitel és gyakorlat: 12a

12. a osztályfőnöke
Dzsobák Tamás
testnevelés, fiúk: 9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 11c, 12a, 12b
sportkör vegyes: 9., 10., 11., 12. évfolyam
igazgatóhelyettes
angol12a
matematika: 10a, 11b, 12a, 12b
matematika felzárkóztató: 10. évf, 11. évf, 12. évf
11. B osztályfőnöke
történelem: 10a, 11a, 12a, 12b, 10e, 11e, 12e
sporttörténet: 9a, 9b
emelt szintű történelem fakultáció: 12a, 12b
művészet: 11e, 12e
etika: 11e

11e, 12e osztályfőnöke
magyar nyelv és irodalom : 10a, 11a, 11c, 12a, 12b
10. a osztályfőnöke
Hegedűs Zsuzsa
angol: 9a, 11a, 11c, 12b
9. a osztályfőnöke
 Kárpáti Zsolt
angol nyelv: 10a, 10b, 11a, 11c, e11, e12

 

földrajz: 9a, 9b, 10a, 10e
tanulásmódszertan: 9a, 9b
matematika9a, 11a, 11c, 12a
matematika felzárkóztató: 9. évf
11.a osztályfőnöke
történelem: 9a, 9b, 10b, 11b
informatika: 9a, 9b, 10a, 10b,
informatika fakultáció: 10-11-12. évfolyam
életvitel és gyakorlat: 12b

10b osztályfőnöke
kémia: 9a, 9b, 10a, 10b, 10e
igazgatóhelyettes
fizika: 10e, 11e:
matematika: 12b
ének-zene: 9a, 9b, 10a, 10b, 10c
néptánc: 9, 10, 11, 12. évf
Nagy Sándor
bibliaismeret: 9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 11c
Némethiné Kiss Csilla
matematika: 9b, 10a, 10b, 11c, e10, e11, e11
Paksy Sándor
matematika: 9a, 9b, 10b
fizika: 9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 11c
Papp Tibor
német: 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 12b
német felzárkóztató: 9. évf
9b osztályfőnöke
Sánta Péter

rajz és vizuális kultúra: 9a, 9b, 10a, 10b

német: 11b, 11c, 12a, 12b
német fakultáció: 10-12. évfolyam
11c osztályfőnöke
Szigeti Csilla
német: 9a, 10a, 10b, 11a
német felzárkóztató: 10. évfolyam
történelem: 11c
igazgató
 dr. Záchné Ádám Izabella
rajz és vizuális kultúra: 9a, 9b, 10a, 10b
szakkör: 9-10. évf
szülési szabadságon
Kovács Andrea
szülési szabadságon
szülési szabadságon
Arnóth Tímea
szülési szabadságon
szülési szabadságon
Share