Javítóvizsga

Share

A javítóvizsga első napja 2017. augusztus 28. reggel 8 óra.

Az írásbeli vizsgák első napjára (2017. augusztus 28.) a tanulók a gimnáziumi bizonyítványukat hozzák magukkal!

Aki az írásbeli vizsgarészen nem éri el a 12%-ot, szóbeli vizsgán nem javíthat, vizsgaeredménye elégtelen. A 12%-ot meghaladó, de az elégséges szintet el nem érő vizsgázó augusztus 29-én (kedden) szóbeli vizsgán javíthat. Angol és német nyelv tantárgyakból a vizsgázó elégséges vagy jobb eredmény esetén is szóbeli vizsgát köteles tenni.

Előzetes bejelentés nélküli igazolatlan távollét esetén, az osztályozó- illetve a javítóvizsga eredménye elégtelennek minősül.

Eredményes vizsgát kívánunk!


 

TÉTELEK

Angol nyelv (és fakultáció) 9-12. évf.

Bibliaismeret

Biológia (és fakultáció) 9-12. évf., Sportegészségtan.

Edzéselmélet, Sport és szervezetei, Sportági ismeretek, Sportetika, Sportpszichológia, Sporttörténet, Testneveléselmélet

Ének-zene 9-10. évf.

Etika 11. évfolyam, Filozófia 12. évfolyam, Mozgóképkultúra és médiaismeret 9., 12. évfolyam, Művészetek 11. évfolyam, Tanulásmódszertan 9. évfolyam, Társadalomismeret 11-12 évfolyam

Fizika 9-11. évf.

Földrajz (és fakultáció) 9-10. évf.

Informatika (és fakultáció) 9-10. évf.

Kémia 9-10. évf.

Magyar nyelv és irodalom 9-12. évf.

Matematika 9-12. évf.

Német (és fakultáció) 9-12. évf.

Rajz és vizuális kultúra 9-10. évf.

Testnevelés

Történelem 9-12. évf.

 

Share